Steve Jobs school

Ik ben geen krantenlezer en kijk nauwelijks naar het journaal. Dat is zowel een bewuste keuze als dat het een wat meer praktische reden betreft. Bewust omdat ik merkte dat, wanneer ik wel het nieuws op de voet volgde, hetzij in de krant, televisie of online, ik er niet vrolijker van werd. Praktisch omdat er genoeg zaken zijn in mijn dagelijks leven die meer mijn aandacht vergen en het nieuws volgen er gewoonweg bij inschiet.

 

Toch krijg ik zo af en toe wat snippers nieuws mee. Zo hoorde ik onlangs ergens de woorden Steve Jobs school voorbij komen. Als Apple liefhebber en moeder van twee schoolgaande kinderen wekte dit mijn nieuwsgierigheid.

Haalbaarheid

Ik ben helemaal voor de invoering van een digitaal leersysteem binnen het Nederlandse onderwijs en daarom werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Maar wat houdt deze onderwijsvorm precies in? De Steve Jobs School YouTube video is duidelijk genoeg met wat ze voor ogen hebben met deze school, maar roept bij mij ook veel vragen op. Mijn inziens ligt de nadruk te veel op de digitalisering van het onderwijs, terwijl het Nederlandse onderwijs daar nog helemaal niet klaar voor is.

Ik ben ook niet de enige die vraagtekens zet bij de haalbaarheid van deze onderwijsvorm. In een opiniestuk van de Volkskrant typeert Jan Derksen, klinisch psycholoog, dit soort onderwijs, waar zelfmaakbaarheid op de voorgrond staat, als onderwijskundige ideologieën. Deze zijn gedoemd te mislukken door een verscheidenheid aan factoren.

Mijn eigen bedenkingen hebben meer te maken met het feit dat het slecht gaat met het onderwijs in Nederland, zoals te lezen valt in het manifest van Beter Onderwijs Nederland. Dus scholen met een geheel eigen ideologie en kleinschalige onderwijsconcepten, zoals Leonardo klassen,  zullen nooit op grote schaal worden ingevoerd of verdwijnen zelfs geheel.

Enthousiast

Toch maakt deze school mij enthousiast. En waarom? Omdat de digitalisering van de samenleving, die onvermijdelijk is, begint bij de basis. En de basis van een samenleving is het onderwijs. Maar de belangrijkste redenen om dit een fantastisch initiatief te vinden is wel dat  ideeën die tegen de stroom ingaan iets gedurfds hebben, iets stoers. Vooral wanneer deze ideeën weerstand ondervinden, maar later door het grote publiek worden geaccepteerd.

Of dat met de Steve Jobs school gaat gebeuren is maar de vraag. Vermoedelijk niet, aangezien het onderwijs in Nederland, dat compleet moet worden omgegooid, nog helemaal niet klaar is voor moderne ideeën. Zeker niet wanneer deze betrekking hebben op verregaande digitalisering van het dagelijkse leven. Ik ben benieuwd hoe het de Steve Jobs school verder vergaat en zal ze op de voet volgen. Waarschijnlijk komt het nooit verder dan de paar scholen die er nu mee bezig zijn, maar misschien groeit het wel uit tot een nieuw tijdperk in ons onderwijs.

Bron afbeelding: http://www.maurice.nl